blog05.jpg
30
Nov.

Working hard together designing lessons at Nimeto 11-11-2016.

Trained by Margriet Wassing

30
Nov.

Working hard together designing lessons at Nimeto 11-11-2016.

Trained by Margriet Wassing

8
Set.

This first webinar is part of the train the trainer course held in May and June 2016.

Via the webinars the use of the design and develop cards, together with the handbook has been tested.

See video below.

1
Ago.

SOLA je zkratka pro Simple Open Learning Advancement a má za cíl splnit vznikající požadavky cestovního ruchu v rámci Evropského společenství, a to pomocí ICT didaktických metod a kurzů. Pokud jde o online a kombinované vzdělávací kurzy na témata vybraná a definovaná v projektu SOLA (Základy udržitelného cestovního ruchu, Venkovský udržitelný cestovní ruch, Management vztahu se zákazníky v udržitelném cestovním ruchu), v současné době na trhu není mnoho nabídek oblasti cestovního ruchu, kromě těch v anglickém jazyce.

Náš projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně programem ERASMUS+, proto tuto možnost přináší. V této fázi projektu jsme již provedli také pilotní testování projektu v České republice a to konkrétně na Hotelové škole a Obchodní akademii Havířov s.r.o., kde se studenti aktivně zapojili do prvního kontaktu projektu se studenty. Proběhlo několik setkání se studenty, kteří ochotně a s nadšením prošli všechny testované Moduly kurzu a ti, kteří splnili podmínky úspěšně složených testů z každého modulu, obdrželi certifikát o absolvování kurzu SOLA o udržitelnosti venkovského cestovního ruchu.

Momentálně probíhá zpracování podkladů z pilotního testování v ostatních partnerských zemích, na základě kterých budou probíhat jednotlivé změny pro finální verzi e-kurzu.

 

 

15
Jul.

Tijdens de bijeenkomst van het ambassadeursnetwerk van Kennisnet op 31 mei 2016 in Velp bij het  heeft Margriet Wassing een presentatie gegeven over het project SOLA.
De modules Toerisme kort werden aangestipt tijdens de presentatie. De nadruk van de presentatie  lag echter op het gebruik van het handboek en de daarbij ontwikkelde ontwerpkaarten.
Er waren zo'n 55 personen aanwezig.

15
Jul.

Workshop CVI-conferentie Nederland op 07-04-2016.

Op het 2-jaarlijkse congres voor onderwijs en ICT voor de BVE-sector is een workshop gehouden door Margriet Wassing en Norbert Ruepert over het SOLA-project  voor 40 personen. Kijk op de volgende link voor het commentaar van een van de bloggers.

http://cviov2016.cviweblog.nl/2016/04/blended-learning-ontwikkelen-via-agile.html