ROC Midden Nederland

www.rocmn.nl

ROC MN jest jednym z największych kolegiów oferujących kształcenie zawodowe i dorosłych w Holandii zatrudniającym 2000 pracowników i kształcącym ponad 22 000 studentów. Jest położone w centrum kraju, obejmuje swoim zasięgiem prowincję Urtrecht z głównymi ośrodkami w Utrechcie i Amersfoort.

Kolegium ma w swojej ofercie około 350 różnych kursów zawodowych z zakresu turystyki i hotelarstwa, biznesu, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, technologii i usług. Większość kwalifikacji zawodowych uzyskiwana jest w trakcie kursów lub stażów. Ścisła współpraca ze środowiskiem pracy i lokalnym biznesem w kształceniu zawodowym stwarza innowacyjne środowisko zarówno dla studentów, personelu jak i pracowników firm. Kolegium często otrzymuje zlecenia przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji.

More in this category: « IFOA TEMPO »