IFOA

www.ifoa.it

IFOA jest centrum szkoleniowo-doradczym non-profit włoskiej Izby Handlowej założonym w 1971 roku, oferującym usługi społeczeństwu. Od 1999 roku IFOA uzyskało statut centrum szkolenia zawodowego z 10 siedzibami we Włoszech i 180 zatrudnionymi pracownikami.

IFOA oferuje szkolenia podyplomowe w formule tradycyjnej jak i w formule nauczania zdalnego dla młodych osób pozostających bez pracy. IFOA oferuje również szkolenia dla profesjonalistów i praktyków w ramach uczenia się przez całe życie. Zapewnia wsparcie i doradztwo techniczne dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej. Kursy szkoleniowe i usługi są certyfikowane standardami UNI EN ISO 9001:2008. W 2010 roku IFOA przeprowadziła ponad 1600 kursów, w których uczestniczyło ponad 9000 osób, zapewniło praktyki dla 5000 uczestników w ponad 2000 firmach.

More in this category: « ISQ ROCMN »