O NAS

W ramach projektu, finansowanego z programu ERASMUS+ (KA2 – Partnerstwa strategiczne Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk), zostanie opracowany program szkoleniowy (on-line jak i w formule mieszane) w wyżej wymienionym zakresie. Dodatkowo, uczestniczy zostaną przeszkoleni do tworzenia zawartości e-learningowej bez pomocy profesjonalnego zespołu autorów i do przystosowania dostępnych treści w ramach zasobów otwartych do lokalnych wymogów, jak i do pracy z nimi.

Praca metodami opartymi na teleinformatyce jak i dostosowywanie metod nauczania powinny być promowane i upowszechniane.

Projekt SOLA realizuje następujące cele:

  • Szkolenie dla „trenerów prowadzących zajęcia w klasie”, przeszkolenie w zakresie wykorzystania metod teleinformatycznych i pokrewnych metod nauczania w różnorodnych kontekstach jak i dostosowanie ich do określonych treści.
  • Wyznaczanie wysokich standardów dla treści e-learningowych, webinariów i nauki w klasie.
  • Opracowanie treści e-learningowych. Treści te będą spełniały standardy określone przez wszystkich partnerów.
  • Opracowanie podręczników i poradników dla trenerów do wykorzystania w kursach mieszanych (jak wspomagać proces samokształcenia wśród uczestników).
  • Zwiększenie mobilności i wymiany międzynarodowej uczestników, ich współpracy oraz komunikacji między organizacjami, wymiany doświadczeń i pomysłów.
  • Umożliwienie uczestnikom nauki we własnym tempie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych określonych treści w danym języku.
  • Opracowanie i wdrożenie wysokiej jakości programów i modułów szkoleniowych w zakresie zrównoważonej turystyki jak i OZE.
  • Wprowadzenie znaków kompetencji i ECVET/ECTS dla potwierdzenia uzyskanych osiągnięć.
  • Zaangażowanie sektora turystycznego i głównych interesariuszy (biura pracy, partnerzy społeczn) w projekcie.