UDIMA

www.udima.es

De Open Universiteit van Madrid (MOU) is een onderwijsinstelling “binnen handbereik”die “onderwijzen hoe je moet leren” als motto heeft.

MOU biedt afstandsonderwijs aan binnen het kader van de Europese ruimte voor hoger onderwijs en past hiervoor informatietechnologieën toe voor kennisoverdracht.

De pedagogische basis van de universiteit wordt gevormd door geavanceerd afstandsonderwijs of e-learning, waarbij het onderwijsaanbod aansluit bij maatschappij en arbeidsmarkt en leerprocessen zijn afgestemd op vaardigheden en studiemotivatie.

Het onderwijssysteem van MOU is nauw verbonden met de kennismaatschappij.

Het continue beoordelingssysteem en de technisch-pedagogische instrumenten dragen bij aan de ontwikkeling van een actieve methode die studenten ondersteunt bij het “al doende leren”.

More in this category: « LINK&LINK