OVER

Binnen het project, gesponsord door ERASMUS+ (KA2 strategisch partnerschap - Samenwerking en innovatie voor goede praktijken), zullen een trainingsprogramma (open online en gecombineerde leermodules) voor de hierboven genoemde onderwerpen worden ontwikkeld. Daarnaast worden trainers opgeleid om zelfstandig met authoring tools (software voor het bouwen en onderhouden van websites) e-learningmateriaal te ontwikkelen, en om bestaande open content aan te passen aan de specifieke regionale vereisten en daarmee te werken.

Het werken met ICT-methoden en didactische methoden die daarop aansluiten, moet worden gestimuleerd en verder uitgebreid.

De volgende doelen moeten met SOLA worden gerealiseerd:

  • Trainen van ervaren “klassendocenten” om met ICT en gerelateerde pedagogische en didactische methoden in diverse contexten te werken en specifiek e-learningmateriaal te maken en aan te passen.
  • Instellen van hoge kwaliteitsnormen voor e-learningmateriaal, webinars en klaslokalen binnen gecombineerde leerconcepten.
  • Ontwikkelen van open e-learningmateriaal. Dit materiaal moet voldoen aan de specifieke standaarden die door alle projectpartners zijn overeengekomen.
  • Ontwikkelen van handboeken en gidsen voor trainers om te gebruiken in gecombineerde leersituaties (bijv. hoe het zelflerende proces van studenten kan worden ondersteund)
  • Bevorderen van de internationale mobiliteit en het uitwisselen van trainers en het verbeteren van de communicatie, samenwerking en het uitwisselen van ervaring en kennis tussen organisaties.
  • Studenten de mogelijkheid geven om in hun eigen tempo te leren met ICT-onderwijsvormen en materiaal dat voor een specifiek gebied in de benodigde taal is ontwikkeld.
  • Ontwikkelen en doorvoeren van hoogwaardige programma's en leermodules op het gebied van Duurzaam toerisme die als Open Leermaterialen kunnen worden gepubliceerd.
  • Introduceren van een systeem van open badges en studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET/ECTS) om studieresultaten te erkennen.
  • De toeristische branche en de belangrijkste stakeholders (arbeidsbureau, sociale partners) betrekken bij het project.