blog07.jpg

Udržitelnost venkovského cestovního ruchu- SOLA

SOLA je zkratka pro Simple Open Learning Advancement a má za cíl splnit vznikající požadavky cestovního ruchu v rámci Evropského společenství, a to pomocí ICT didaktických metod a kurzů. Pokud jde o online a kombinované vzdělávací kurzy na témata vybraná a definovaná v projektu SOLA (Základy udržitelného cestovního ruchu, Venkovský udržitelný cestovní ruch, Management vztahu se zákazníky v udržitelném cestovním ruchu), v současné době na trhu není mnoho nabídek oblasti cestovního ruchu, kromě těch v anglickém jazyce.

Náš projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně programem ERASMUS+, proto tuto možnost přináší. V této fázi projektu jsme již provedli také pilotní testování projektu v České republice a to konkrétně na Hotelové škole a Obchodní akademii Havířov s.r.o., kde se studenti aktivně zapojili do prvního kontaktu projektu se studenty. Proběhlo několik setkání se studenty, kteří ochotně a s nadšením prošli všechny testované Moduly kurzu a ti, kteří splnili podmínky úspěšně složených testů z každého modulu, obdrželi certifikát o absolvování kurzu SOLA o udržitelnosti venkovského cestovního ruchu.

Momentálně probíhá zpracování podkladů z pilotního testování v ostatních partnerských zemích, na základě kterých budou probíhat jednotlivé změny pro finální verzi e-kurzu.

 

 

Last modified on Montag, 01 August 2016 08:19