UDIMA

www.udima.es

Madridská Otevřená Univerzita je vzdělávací subjekt přímo “na dosah ruky”, která má motto “učit jak se učit”.

Metodika MOU je založena na systému distančního studia v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a využívání informačních technologií pro přenos znalostí.

Pedagogické základy university jsou založeny na nejmodernějším distančním studiu nebo e-learningu, nabídka vzdělávacího konceptu je přizpůsobena sociální a pracovní realitě a vzdělávací procesy jsou založené na dovednostech a motivaci učit se.

Vzdělávací systém MOU je úzce spjat se Znalostní společností.

Jejich kontinuální systém hodnocení a používání technologicko-pedagogických nástrojů umožňuje rozvíjet aktivní metodiku, která motivuje studenty k “učení se praxí”.

More in this category: « LINK&LINK