TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.

www.tempo.cz

TEMPO je největší soukromá vzdělávací organizace v České republice. Za dobu svého působení v oblasti vzdělávání dospělých a odborného vzdělávání TEMPO získalo vynikající portfolio zkušeností a odborných znalostí. V současné době se skládá ze 3 samostatných divizí a pokrývá oblasti týkající se vzdělávání, práce s lidskými zdroji a realizace projektů EU. TEMPO disponuje zkušenými profesionály z oblastí managementu, vzdělávání a odborné přípravy, lidských zdrojů a iniciativ EU, kteří pomáhají zajistit vynikající služby pro zákazníky z veřejného a soukromého sektoru, stejně jako kvalitní přípravu a realizaci projektů v rámci Strukturálních fondů a fondů Společenství.

More in this category: « ROCMN LINK&LINK »