O PROJEKTU

V rámci projektu, spolufinancovaném ERASMUS+ (strategická partnerství KA2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů), bude vyvinut vzdělávací program (otevřené online a smíšené vzdělávací kurzy) pro výše uvedená témata. Kromě toho budou lektoři kvalifikováni pro tvorbu e-learningového obsahu bez zkušeného týmu autorů, přizpůsobení stávajícího obsahu za účelem splnění specifických regionálních požadavků a práci se samotným obsahem. Práce s metodami založenými na ICT a odpovídajícími didaktickými metodami by měla být rozšiřována a podporována.

Projekt SOLA si stanovil tyto cíle:

  • Školení práce s ICT pro určené “učitele ve třídách”, související pedagogické a didaktické postupy v různých kontextech a tvorba a adaptace konkrétního obsahu e-learningu.
  • Nastavení vysokých standard kvality pro obsahy e-learningu, webináře a výuku ve třídě, sloučených do smíšených vzdělávacích konceptů.
  • Vývoj otevřeného obsahu e-learningu. Tento obsah bude podléhat standardům, na kterých se dohodli projektoví manažeři.
  • Vývoj příruček a manuálů pro lektory k využití ve smíšených vzdělávacích konceptech (např. Jak napomoci sebevzdělávacímu procesu studentů).
  • Zvýšení zkušeností lektorů s mezinárodními mobilitami a zvýšení komunikačních, kooperačních zkušeností a know-how organizací.
  • Poskytnutí příležitosti studentům učit se svým tempem v rámci výukových metod založených na bázi ICT s obsahem, který je určen pro specifické oblasti potřebné v daném jazyce.
  • Vývoj a implementace vysoce kvalitních vzdělávacích programů a výukových modulů o udržitelném cestovním ruchu, jež mají být zveřejněny jako otevřené vzdělávací zdroje (OER).
  • Zavedení “odznaků” a ECVET/ECTS (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) pro potvrzení studijních výsledků.
  • Zapojení odvětví cestovního ruchu a hlavních zúčastněných stran (služby zaměstnanosti, sociální partneři) do projektu.