• SIMPLE
 • SIMPLE

 • OPEN
 • OPEN

 • LEARNING
 • LEARNING

 • ADVANCEMENT
 • ADVANCEMENT

  DOMŮ

  SOLA je zkratka pro Simple Open Learning Advancement a má za cíl splnit vznikající požadavky cestovního ruchu v rámci Evropského společenství, a to pomocí ICT didaktických metod a kurzů. Pokud jde o online a smíšené vzdělávací kurzy na témata vybraná a definovaná v projektu SOLA (Základy udržitelného cestovního ruchu, Venkovský udržitelný cestovní ruch, Management vztahu se zákazníky v udržitelném cestovním ruchu), v současné době na trhu není mnoho nabídek oblasti cestovního ruchu, kromě těch v anglickém jazyce.